i Smart Technologies

JA EN สอบถาม Menu

แนะนำผลิตภัณฑ์

บริการเฝ้าติดตามไลน์การผลิตระยะไกล

นี่ คือ ภาพวิดีโอจำลองของบริการเฝ้าติดตามไลน์การผลิตระยะไกล
ซึ่งท่านสามารถดูการทำงานของระบบต่อการทำงานและหยุดของไลน์ได้

ขอแนะนำองค์ประกอบของระบบของบริการเฝ้าติดตามไลน์การผลิตระยะไกล

2ラインの場合 受信機、送信機、光センサー、磁気センサー

อุปกรณ์ที่นำไปใช้งาน

ทำให้มองเห็นข้อมูลที่จำเป็น เช่น จำนวนการผลิต, เวลาหยุดหรือไซเคิลไทม์แบบเรียลไทม์

サービス構成 生産数や停止時間など現場で必要な情報をリアルタイムに自動検出・視える化します。

คำถามที่พบบ่อย

ขอแนะนำคำถามเกี่ยวกับบริการเฝ้าติดตามไลน์การผลิตระยะไกล

เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

Q:ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่าไร

ค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าเบื้องต้นสำหรับเครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่อง 90,000 เยนและเครื่องส่งสัญญาณ 1 เครื่อง 2,000 เยน และมีค่าบริการติดตั้งและค่าเดินทาง แต่หากลูกค้าติดตั้งกับเครื่องจักรเองจะเสียแต่ค่าใช้จ่ายในการกำหนดค่าเบื้องต้นอย่างเดียว ซึ่งมีลูกค้าบางรายติดตั้งเอง ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำจึงเริ่มตั้งแต่เพียง 92,000 เยน

Q:ค่าซื้อซอฟต์แวร์เท่าไร

รวมอยู่ในค่าใช้บริการรายเดือน

Q:ค่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆ แต่ละตัว เช่น เครื่องส่งสัญญาณ, เครื่องรับสัญญาณ, เซ็นเซอร์ เท่าไร

ไม่ต้องเสียค่าซื้อเบื้องต้น เพราะเป็นลักษณะที่ทางลูกค้าเช่าอุปกรณ์จากบริษัทเรา ซึ่งค่าอุปกรณ์เหล่านี้รวมอยู่ในค่าใช้บริการรายเดือนด้วย

Q:ค่าใช้จ่ายในการอัพเดทซอฟต์แวร์เท่าไร

บริษัทเราอัพเดทซอฟต์แวร์บนคลาวด์โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถใช้ฟังก์ชั่นล่าสุดได้อย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มเติมขณะอัพเดทและลูกค้าต้องการใช้ฟังก์ชั่นนั้น ลูกค้าอาจจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม แต่ทางเราไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน ณ ขณะนี้

Q:ค่าใช้บริการเท่าไร

ขึ้นอยู่กับจำนวนไลน์ที่นำไปใช้งาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้งานตามจำนวนไลน์นั้นกรุณาตรวจจากตารางราคา ซึ่งตารางราคานั้นจะสามารถขอได้ที่ “ติดต่อสอบถาม”

Q:ค่าใช้บริการรายเดือนของเครื่องรับสัญญาณ/เครื่องส่งสัญญาณนั้นมีค่าอะไรรวมอยู่ด้วย

ค่าใช้บริการรายเดือนของเครื่องรับสัญญาณนั้นรวมค่าใช้เครื่องรับสัญญาณ, ค่าใช้คลาวด์และค่าสื่อสารแบบแพ็คเกตจากเครื่องรับสัญญาณไปยังคลาวด์อยู่ด้วย ส่วนค่าใช้บริการรายเดือนของเครื่องส่งสัญญาณนั้นรวมค่าใช้เครื่องส่งสัญญาณและเซ็นเซอร์ 1 ตัวอยู่ด้วย

Q:นอกเหนือจากค่าใช้บริการรายเดือนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า

ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ยกเว้นค่าสื่อสารที่ลูกค้าดูข้อมูลบนคลาวด์

Q:เหมาจ่ายได้หรือเปล่า เพราะอยากจะใช้เงินช่วยเหลือ

ได้ กรุณาปรึกษากับทางเรา

เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

Q: ค่าบริการติดตั้งระบบเท่าไร

กรณีทางเราเดินทางไปติดตั้ง ทางเราคิดค่าเดินทางและค่าแรงที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานที่และเครื่องจักรที่จะติดตั้งด้วย ซึ่งกรุณาปรึกษากับทางเรา

Q:ติดตั้งระบบด้วยตัวเองได้หรือเปล่า

โดยรวมแล้วติดตั้งด้วยตัวเองได้เพราะการติดตั้งไม่ยากมากและมีลูกค้าบางรายติดตั้งเองได้

เกี่ยวกับเครื่องส่งสัญญาณ

Q:เครื่องส่งสัญญาณจะใช้แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 100V หรือเปล่า

ใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 2 ก้อน โดยปกติน่าจะสามารถใช้ได้ 2 เดือนครึ่งถึงครึ่งปี แต่หากไซเคิลไทม์สั้นจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง อย่างไรก็ตามลูกค้าจะรู้ว่าถ่านไฟฉายเริ่มอ่อนลงเมื่อไรเพราะแสดงเครื่องหมายรูปถ่านไฟฉายที่เครื่อง

Q:นอกเหนือจากจำนวนการผลิตแล้วสามารถระบุข้อมูลอย่างอื่นได้หรือเปล่า

สามารถทำได้ทางเทคนิค เพราะในโมดูลยังมีขั้วอินพุตเหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน ณ ขณะนี้ ทางเราจะรองรับเริ่มจากข้อมูลที่มีความต้องการสูง

Q:ต้องมีการติดตั้งระบบเครือข่าย เช่น ระบบ LAN หรือเปล่า

ไม่จำเป็น เพราะมีการสื่อสารด้วยระบบไร้สาย

เกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณ

Q:เครื่องรับสัญญาณ 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณได้กี่เครื่อง

ทางบริษัทเราเคยเชื่อมต่อถึง 30 เครื่อง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณรบกวนในโรงงานและระยะในการส่งสัญญาณด้วย

เกี่ยวกับการอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

Q:ต้องชื้ออุปกรณ์แสดงข้อมูลเฉพาะหรือเปล่า

ไม่จำเป็น สามารถใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนทั่วไปของท่านเองดูข้อมูลได้

Q:ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นเฉพาะหรือเปล่า

ไม่จำเป็น ใช้บราวเซอร์ทั่วไปได้ ซึ่งทางเราแนะนำให้ใช้ Google Chrome แต่โดยรวมแล้วบราวเซอร์อื่น เช่น Safari ก็สามารถดูข้อมูลได้เช่นกัน

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

Q:การรักษาความปลอดภัยของคลาวด์เป็นยังไง

คลาวด์ได้รับการปกป้องด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของคลาวด์เอง มีกรณีที่แม้ว่าทางเราเขียนข้อมูลซอฟต์แวร์ใหม่อย่างเดียวบางครั้งยังถูกบล็อก ซึ่งถือว่าเข้มงวดมาก

เกี่ยวกับการสื่อสาร

Q:ต้องจัดระบบการสื่อสาร เช่น ระบบ Wifi หรือเปล่า

ในเครื่องรับสัญญาณมีแผ่น SIM ที่ทางบริษัทเราจัดให้เพื่อทำการอัพโหลดข้อมูลอยู่ แต่หากดูข้อมูลจากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนโดยใช้สัญญาณ Wifi แล้วต้องจัดระบบ

Q:ความถี่ในการอัพเดทข้อมูลบ่อยมากน้อยแค่ไหน

ทุกครั้งที่มีข้อมูลการผลิตเข้ามา จะอัปโหลดข้อมูลนั้นไปยังคลาวด์ทันที ดังนั้นข้อมูลจะถูกอัพเดทแบบเรียลไทม์ ส่วนการอัพเดทหน้าจอนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่ช้ากว่าการอัพเดทข้อมูลเพียง 2-3 วินาทีเท่านั้น แต่หากสภาพการสื่อสารไม่ดีอาจจะช้ากว่านั้น

เรื่องอื่น

Q: มีการให้เช่าแท็บเล็ตหรือเปล่า

หากลูกค้าใช้ระบบของบริษัทเรา ทางบริษัทเราจะสามารถแนะนำผู้ให้บริการได้ ซึ่งเงื่อนไขการสัญญาเช่าแท็บเล็ตนั้นเป็นลักษณะที่หากทำเครื่องเสียเนื่องจากทำตกหรือเปื้อนด้วยน้ำมัน เป็นต้น สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเหมาะกับการใช้งานที่โรงงาน ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

Q:มีสิ่งของอื่นที่ต้องซื้อต่างหากหรือเปล่า

หากมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม แต่หากลูกค้าต้องการดูสภาพการผลิตหรือข้อมูลอันดงด้วยหน้าจอขนาดใหญ่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก

Q:ไม่อยากใช้คลาวด์ ใช้ระบบแบบออน-พรีมิสได้หรือเปล่า

สามารถใช้ได้ทางเทคนิค แต่ทางเราไม่ได้จัดเตรียมระบบดังกล่าว ณ ขณะนี้ เนื่องจากมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดได้ รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า

Q:ไม่อยากใช้ระบบแบบไร้สาย เชื่อมต่อแบบใช้สายได้หรือเปล่า

สามารถเชื่อมต่อได้ทางเทคนิค แต่ทางเราไม่ได้จัดเตรียมระบบดังกล่าว ณ ขณะนี้

Q:มีโอกาสข้อมูลเสียหายหรือเปล่า

เมื่อใช้ระบบแบบไร้สายแล้วต้องยอมรับว่ามีโอกาสไม่ใช่ 0 ที่ผ่านมามีการเสียหายข้อมูลไม่ถึง 1 % แม้ว่าได้รับผลกระทบจากระยะการส่งสัญญาณหรือสภาพแวดล้อมภายในโรงงานก็ตาม

Q:หากยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ต้องเสียค่าอะไรอย่างไรบ้าง

เครื่องรับสัญญาณจะเก็บค่าใช้บริการของเดือนที่เหลือเนื่องจากแผ่น SIM ทำสัญญา 1 ปี ส่วนเครื่องส่งสัญญาณจะเก็บค่าใช้บริการถึงสิ้นเดือน ทั้งนี้กรุณาส่งทั้งเครื่องรับสัญญาณและเครื่องส่งสัญญาณคืนให้ทางเราด้วย

เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา

Q:ไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำการไคเซ็นได้ ทางบริษัทมีการฝึกอบรมเรื่องไคเซ็นหรือเปล่า

ทางเราจะจัดส่งบุคลากรทีมไคเซ็นที่ทำสัญญากับบริษัทเราและผู้ให้คำปรึกษาที่บริษัทเราแนะนำตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าต้องเสียค่าบริการต่างหาก

เกี่ยวกับการรับประกัน

Q: หากระบบเสียทางบริษัทจะมาซ่อมให้หรือเปล่า

โดยหลักแล้วทางเราส่งอุปกรณ์ที่ต้องการ เช่น เครื่องส่งสัญญาณ, เครื่องรับสัญญาณไปยังลูกค้าและรบกวนให้ลูกค้าเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวเองเพื่อลดค่าใช้บริการรายเดือน จึงขอความร่วมมือและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Q:มีระยะรับประกันกี่ปี

โดยหลักแล้วทางเราจะรับประกันตลอดระยะเวลาสัญญา