i Smart Technologies

JA EN สอบถาม Menu

Our Business

เงินทุน 1 ล้านเยน
พนักงาน จำนวน 7 คน
ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมประเภทแจ้ง C-29-01907
TEL/FAX Tel: +81-566-93-5100
แผนที่

บริษัทพัฒนาระบบ : บริษัทแรด แฮตจำกัด
บริษัทพาร์ทเนอร์ : บริษัทฟรี บิทจำกัด (FreeBit Co., Ltd.)