i Smart Technologies

JA EN สอบถาม Menu

มอบหมายงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้กับมนุษย์

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “มอบหมายงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้กับมนุษย์ !”ทางเรามอบสภาพแวดล้อมที่จะให้มนุษย์มุ่งเน้นกิจกรรมไคเซ็นเพื่อที่จะสามารถดำเนินการไคเซ็นและติดตามที่หน้างานอย่างรวดเร็วโดยการรวบรวมข้อมูลที่หน้างานผลิตให้เป็นอัตโนมัติ

รายการข้อมูลผลิตภัณฑ์